Villkor

Villkor vid leverans och installation

 • En torr eller våt produkt installeras och en returprodukt tas omhand/bortforslas
 • Inbärning av ny produkt samt avemballering och avsyning
 • Installation i befintlig inbyggnadsnisch/utrymme
 • Anslutning till befintliga uttag för vatten, avlopp och el
 • Injustering i våg
 • Funktionskontroll av produkt
 • Bortforsling av emballage
 • Leverans sker inom en radie på 20km från återförsäljares butik på farbar väg samt med fast landförbindelse. Längre sträckor debiteras enligt underlag.
 • Kund bär ansvaret att skydda golv och annan egendom samt bereda väg i dennes hem när produkten levereras.
 • Installationen genomförs endast på befintliga framdragna uttag och ledningar dvs. el och vatten måste vara framdraget. Om detta inte är förberett så tillkommer kostnader för detta.
 • Vid alla typer av installationer är det kundens ansvar att säkerställa att slangar/elkablar etc. räcker till de befintliga uttagen.
 • Vattenanslutning/ballofix/kulventil (Ballofix/kulventil tillhandahålls ej av leverantören).

 

 

 • Installationsutrymmet ska vara kontrollerat av kund så produkten får plats.
 • Vid köp av spis ansvarar kund för att kontrollera rätt spänning finns, det vill säga 230 alternativt 400 volt.
 • Tvättmaskin & torktumlare installeras endast i våtutrymmen.
 • Ska tvättmaskin & torktumlare monteras ovanpå varandra så görs detta enligt leverantörens riktlinjer, dvs med monteringsanordning.
 • Vid installation av diskmaskin måste läckageskydd finnas eller köpas till.
 • Anslutning till avlopp, vatten m.m. ska av kund vara monterat och framdraget. Anslutningar skall av kund kontrolleras så dessa passar till den nya produkten.
 • Kyl/frys transporteras av leverantören endast liggande när detta är absolut nödvändigt.
 • Vid ej möjlig leverans som beror på kund eller återförsäljare debiteras fullt som leverans/installation var beställd.
 • Kund ansvarar för att ev. returprodukt är klar för transport.  (Tömd på vatten, varor o.dyl.)
 • Kund är tillgänglig via telefon under leveransdagen. Annars kan inte leverans garanteras.

Har du några frågor eller funderingar?

Snabb service med lokal närvaro.

Spetskompetens inom hushållsmaskiner.

Mindre kostnader för dig och miljön.

Offert / service

Hur hittar jag produktnummer (PNC), modellnummer eller serienummer?

Modellnummer och produktnummerkod finns på ett klistermärke på din produkt. Välj produkttyp nedan så visas platsen för klistermärket på din produkt.