Miljö

Miljömässigt ledande inom branschen

En viktig del av vårt dagliga miljöarbete är vår samarbetspartners Electrolux miljöpolicy som vi följer.

Vi har som ambition att vara miljömässigt ledande inom branschen och tänker behålla denna ställning genom att kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda.

Miljöpolicyn är hela teamets gemensamma ansvar.

  • Vi uppmanar och hjälper våra kunder så att produkten används på det energisnålaste och ekologiskt bästa sättet, enklast genom att följa anvisningarna i bruksanvisningen.
  • Vi ersätter komponenter enligt de regler som gäller för våra olika samarbetspartners producentansvar. Elkomponenter lämnas till El-Kretsens uppsamlingsstationer. CFC- komponenter, t.ex. utbytta dörrar, skall betraktas som förbrukade CFC-produkter och lämnas till kommunernas uppsamlingsstationer.
  • Vi eftersträver att undvika onödiga transporter och körningar inom vår verksamhet samt mot att göra miljöriktiga val för våra transporter och transportfordon.

Umeå Hemteknik jobbar mot en hållbarare framtid.

Reparera i stället för
att köpa nytt

Det krävs mycket energi och råmaterial för att producera nya hushållsmaskiner. Det sker även utsläpp under produktionen i fabriken. Därför borde alla vi konsumenter överväga möjligheten att reparera våra trasiga maskiner.

Väldigt ofta är det enkelt, smidigt och kostnadseffektivt för oss på Umeå Hemteknik att lösa problemet via reparation.

Gör ett miljöval med oss och spara pengar

Hållbar konsumtion handlar först och främst om hur tillverkningsprocessen och transporten av produkterna gått till samt vad vi gör när de är uttjänta. Dessutom är det viktigt att ta hand om sina varor: regelbundet underhåll kan förebygga den negativa miljöpåverkan under produktens livscykel.

Vår företagsidé är tydligt kopplad med hållbarhetstanken eftersom det i de flesta fallen är mer hållbart att underhålla sina vitvaror och hushållsmaskiner än att köpa nytt. Ofta kan det även löna sig rent ekonomiskt att reparera istället för att köpa nya maskiner. Gör ett miljöval genom att förlänga era vitvarors livslängd med oss.

Snabb service med lokal närvaro.

Spetskompetens inom hushållsmaskiner.

Mindre kostnader för dig och miljön.

Offert / service

Hur hittar jag produktnummer (PNC), modellnummer eller serienummer?

Modellnummer och produktnummerkod finns på ett klistermärke på din produkt. Välj produkttyp nedan så visas platsen för klistermärket på din produkt.