Luftvärmepumpar

Er kompletta servicepartner inom luftvärmepumpar

Umeå Hemteknik utför installation, försäljning, garantiservice och reparation av luftvärmepumpar för fastigheter i hela Västerbotten.

Vi samarbetar med de flesta tillverkarna av luftvärmepumpar. Ni kan också anlita oss för garantiärenden för samtliga varumärken.

Några av de märken vi jobbar med:

Våra två luftvärmepumpstekniker som utgår från Umeå eller Lycksele
har tillsammans 66 års erfarenhet inom vitvaror.

Anlita oss för installation

Installation – det som ingår:

 • 5 meter rördragning av isolerade kylrör
 • Rörkanaler och täcksidor
 • Väggkonsol
 • Håltagning i yttervägg (trä, tegel & lättbetong)
 • El ansluts till framdraget jordat uttag eller arbetsbrytare med 2-polig brytning vid innerdel eller utedel
 • Igångkörningsprotokoll enligt tillverkarens specifikationer (garantiregistrering görs av kund enligt villkor av tillverkaren)
 • ­50 km körsträcka från servicestation

Vi rekommenderar att luftvärmepump ansluts till en dedikerad säkring, en del modeller kräver 13 A eller 16 A säkring.

Nyinstallationer och utbyten av luftvärmepumpar

Tillägg vid nyinstallation eller utbyte av luftvärmepump

 • Nedmontering av gammal luftvärmepump
 • Extra rördragning
 • Markstativ ca 60-90 cm hög
  (Kräver att kund har ett stabilt underlag)
 • Miltillägg efter 50 km från service station

Luftvärmepumpar
behöver underhåll

Service och rengöring – det som ingår:

 • Komplett rengöring av innerdel och dess värmeväxlare
 • Funktionskontroll av inne och utedel
 • Kontroll av elanslutningar
 • Går igenom och visar vilka inställningar som ger den bästa prestandan för luftvärmepumpen
 • Om något fel på luftvärmepumpen upptäcks så ger vi ett fördelaktigt kostnadsförslag för att åtgärda detta

Umeå Hemtekniks service för värmepumpar

Vi är certifierade för kylarbeten enligt kommissionens förordning EU nr 303/2008 av den 2 april 2008 och enligt köldmedelsförordningen SFS 2007:846 med ändring SFS 2009:908. Certifikat C60 Kategori I.

Underhållna värmepumpar håller längre.
Vi rekommenderar att service för luftvärmepumpar utförs vartannat år vid normal användning.

Snabb service med lokal närvaro.

Spetskompetens inom hushållsmaskiner.

Mindre kostnader för dig och miljön.

Offert / service

Hur hittar jag produktnummer (PNC), modellnummer eller serienummer?

Modellnummer och produktnummerkod finns på ett klistermärke på din produkt. Välj produkttyp nedan så visas platsen för klistermärket på din produkt.